ඉස්ලාමය පිළිබඳව ඉස්ලාම් නොවන්නන් පවසනුයේ කුමක් ද

ඕඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය පිළිබඳව ඉස්ලාම් නොවන්නන් පවසනුයේ කුමක් ද
භාෂාව: චීන
එකතු කළ දිනය: 2015-04-08
Short Link: http://IslamHouse.com/828768
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 1 )
1.
非穆斯林如何谈论伊斯兰?
4.6 MB
: 非穆斯林如何谈论伊斯兰?.mp3
අදාල මාතෘකා ( 6 )
Go to the Top