ඉස්ලාමය පිළිබඳ මුස්ලිම් නොවන්නන් තුළ ඇති සැකයන් ඉවත් කිරීම

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමය පිළිබඳ මුස්ලිම් නොවන්නන් තුළ ඇති සැකයන් ඉවත් කිරීම
භාෂාව: චීන
කර්තෘත්වය: ඩොක්ටර් සාකිර් නායක්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-04-08
Short Link: http://IslamHouse.com/828753
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: චීන - අරාබි - රසියානු - පෘතුගීසි - මලයාලම්
ඇමුණුම ( 2 )
1.
解答非穆斯林对伊斯兰的质疑
905.2 KB
Open: 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑.pdf
2.
解答非穆斯林对伊斯兰的质疑
8.2 MB
Open: 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑.docx
Go to the Top