ඉස්ලාමීය සංකල්පය නැමදුම හා සාරධර්ම හඳුනා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ඉස්ලාමීය සංකල්පය නැමදුම හා සාරධර්ම හඳුනා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව
භාෂාව: චීන
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
එකතු කළ දිනය: 2015-04-08
Short Link: http://IslamHouse.com/828752
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
伊斯兰知识必读
1.2 MB
Open: 伊斯兰知识必读.pdf
2.
伊斯兰知识必读
2.5 MB
Open: 伊斯兰知识必读.doc
Go to the Top