නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සතුන්ට දැක්වූ කරුණාව

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සතුන්ට දැක්වූ කරුණාව
භාෂාව: චීන
කෙටි විස්තර: අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා පිළිබඳ හඳුන්වා දෙන සිනමා පටයකි. මෙම කොටසින් එතුමාණන් සතුන් කෙරෙහි දැක්වූ කරුණාව පිළිබඳ විස්තර කරයි
එකතු කළ දිනය: 2015-04-07
Short Link: http://IslamHouse.com/828403
Loading the player...
ඇමුණුම ( 1 )
1.
怜爱动物
7.8 MB
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top