శుక్రవారం జుమా నమాజు

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: శుక్రవారం జుమా నమాజు
సంక్షిప్త వివరణ: అల్లాహ్ ఈ సమాజాన్ని మిగిలిన సమాజాలకు భిన్నంగా ఎంచుకున్నాడు, దాని ప్రవక్తను ఎంచుకున్నాడు, అలాగే శుక్రవారాన్ని ఎంచుకున్నాడు. శుక్రవారం ఎంతో శుభమైంది. ఇస్లాంలో దానికి ఎంతో ఉన్నత స్థానమున్నది. ఇక్కడ శుక్రవారం యొక్క శుభాల గురించి అనేక అంశాలు చేర్చబడినాయి.
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/826329
Go to the Top