పీరియాడిక్ రివ్యూ అంశాలు

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: పీరియాడిక్ రివ్యూ అంశాలు
సంక్షిప్త వివరణ: ఇక్కడ తరుచుగా అవసరమయ్యే వివిధ విషయాలు ఒకచోట చేర్చబడినాయి: రమదాన్, షవాల్, హజ్ మరియు ఉమ్రహ్, ఆషూఅరహ్ మరియు ముహర్రమ్ నెల, రజబ్ నెల మరియు ఇస్రా వ మేరాజ్, షఅబాన్ నెల, క్రిస్మస్ మరియు ముస్లిమేతరులకు పండుగ అభినందనలు తెలపడం గురించిన ధర్మాజ్ఞలు, వలెంటీన్ దినం, ఏప్రిల్ ఫూల్, సెలవులు మరియు వాటిని ఎలా ఉపయోగించవచ్చు, పది దిల్ హజ్, ఖుర్బానీ మరియు అఖీఖహ్.
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/825417
Go to the Top