තෝරා ගත් රුවන් වැකි

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: තෝරා ගත් රුවන් වැකි
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් මුර්තළා ඉබ්නු ආඉෂ් මුහම්මද්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: මෙම කෘතියෙහි තෝරා ගත් හදීස් අසූවක අර්ථ හා එයින් උගත යුතු පාඩම් සිංහල භාෂාවෙන් ලියවී තිබේ.
එකතු කළ දිනය: 2015-03-19
Short Link: http://IslamHouse.com/824881
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
තෝරා ගත් රුවන් වැකි
1.7 MB
2.
තෝරා ගත් රුවන් වැකි
246.1 KB
‍වෙනත්... ( 1 )
Go to the Top