musxafka la tartiiliyay ee Yaasir Almazruuci riwaayadaha Ruux iyo Ruways

Quraanka kariimka furaha macluumaadka
cinwaan: musxafka la tartiiliyay ee Yaasir Almazruuci riwaayadaha Ruux iyo Ruways
Akhriye : Yaasir bin Ibraahim Almazruuci
Sharax Kooban: musxafka la tartiiliyay ee Yaasir Almazruuci riwaayadaha Ruux iyo Ruways ay ka wariyeen Yacquub xadrami oo loo duubay si tayo leh.
Taariikhda lagu daray: 2015-03-19
xidhiidhiye gaaban : http://IslamHouse.com/824870
Ku lifaaqan ( 114 )
1.
سورة الفاتحة
980.4 KB
Open: سورة الفاتحة.mp3
2.
suurada Albaqara
107.2 MB
Open: suurada Albaqara.mp3
3.
Suurada Aal Cimraan
59.7 MB
Open: Suurada Aal Cimraan.mp3
4.
Suurada An-nisaa
63 MB
Open: Suurada An-nisaa.mp3
5.
Suurada Almaa’ida
45.8 MB
Open: Suurada Almaa’ida.mp3
6.
Suurada Al-Ancaam
51 MB
Open: Suurada Al-Ancaam.mp3
7.
Suurada Al-Acraaf
57.3 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
8.
Suurada Al-Acraaf
24.6 MB
Open: Suurada Al-Acraaf.mp3
9.
Suurada Al-Anfaal
42.5 MB
Open: Suurada Al-Anfaal.mp3
10.
Suurada At-tawbah
30.8 MB
Open: Suurada At-tawbah.mp3
11.
Suurada Yuunis
34.8 MB
Open: Suurada Yuunis.mp3
12.
Suurada Huud
29.4 MB
Open: Suurada Huud.mp3
13.
Suurada yuusuf
14.7 MB
Open: Suurada yuusuf.mp3
14.
Suurada Ar-racad
13.9 MB
Open: Suurada Ar-racad.mp3
15.
Suurada ibraahim
11.6 MB
Open: Suurada ibraahim .mp3
16.
Suurada Al-Xijri
32.5 MB
Open: Suurada Al-Xijri.mp3
17.
Suurada An-naxli
26.3 MB
Open: Suurada An-naxli.mp3
18.
Suurada Al-Israa
24.5 MB
Open: Suurada Al-Israa.mp3
19.
Suurada Al-Kahfi
15.4 MB
Open: Suurada Al-Kahfi.mp3
20.
Suurada Maryam
21 MB
Open: Suurada Maryam.mp3
21.
Suurada Dhaaha
20.1 MB
Open: Suurada Dhaaha.mp3
22.
Suurada Al-Anbiyaa
22.1 MB
Open: Suurada Al-Anbiyaa.mp3
23.
Suurada Al-xajj
19.4 MB
Open: Suurada Al-xajj.mp3
24.
Suurada Al-Mu’minuun
23.1 MB
Open: Suurada Al-Mu’minuun.mp3
25.
Suurada An-nuur
15.1 MB
Open: Suurada An-nuur.mp3
26.
Suurada Al-Furqaan
22.7 MB
Open: Suurada Al-Furqaan.mp3
27.
Suurada Ash-shucaraa
22.2 MB
Open: Suurada Ash-shucaraa.mp3
28.
Suurada An-namli
24.8 MB
Open: Suurada An-namli.mp3
29.
suurada Al-Qasas
17.1 MB
Open: suurada Al-Qasas.mp3
30.
Suurada Al-Cankabuut
14.5 MB
Open: Suurada Al-Cankabuut .mp3
31.
Suurada Ar-ruum
8.5 MB
Open: Suurada Ar-ruum.mp3
32.
Suurada Luqmaan
7.4 MB
Open: Suurada Luqmaan.mp3
33.
Suurada As-sajdah
22.7 MB
Open: Suurada As-sajdah.mp3
34.
Suurada Al-Axzaab
15.4 MB
Open: Suurada Al-Axzaab.mp3
35.
Suurada Saba’a
13.9 MB
Open: Suurada Saba’a .mp3
36.
Suurada Faadhir
15.1 MB
Open: Suurada Faadhir.mp3
37.
Suurada Yaasiin
17.6 MB
Open: Suurada Yaasiin.mp3
38.
Suurada As-saafaat
14 MB
Open: Suurada As-saafaat .mp3
39.
Suurada Saad
19.9 MB
Open: Suurada Saad.mp3
40.
Suurada Saad
21.1 MB
Open: Suurada Saad.mp3
41.
Suurada Az-zumar
14.1 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
42.
Suurada Az-zumar
14.6 MB
Open: Suurada Az-zumar.mp3
43.
Suurada Ghaafir
15.4 MB
Open: Suurada Ghaafir .mp3
44.
Suurada fussilat
6.2 MB
Open: Suurada fussilat .mp3
45.
Suurada Ash-shuuraa
8.2 MB
Open: Suurada Ash-shuuraa.mp3
46.
Suurada Az-zukhruf
10.4 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
47.
Suurada Az-zukhruf
9.1 MB
Open: Suurada Az-zukhruf.mp3
48.
Suurada Ad-dukhaan
9.3 MB
Open: Suurada Ad-dukhaan.mp3
49.
Suurada Al-Jaathiya
6.4 MB
Open: Suurada  Al-Jaathiya.mp3
50.
Suurada Al-Axqaaf
6.4 MB
Open: Suurada Al-Axqaaf.mp3
51.
Suurada Muxammed
6.2 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
52.
Suurada Muxammed
5.3 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
53.
Suurada Al-fatxi
5.6 MB
Open: Suurada Al-fatxi.mp3
54.
Suurada Muxammed
5.8 MB
Open: Suurada Muxammed.mp3
55.
Suurada Al-xujraat
7.5 MB
Open: Suurada Al-xujraat.mp3
56.
Suurada qaaf
7.8 MB
Open: Suurada qaaf.mp3
57.
Suurada Ad-daariyaat
9.8 MB
Open: Suurada Ad-daariyaat.mp3
58.
Suurada Adh-dhuur
8.6 MB
Open: Suurada Adh-dhuur.mp3
59.
Suurada An-najmi
7.3 MB
Open: Suurada An-najmi.mp3
60.
Suurada Al-Qamar
6.1 MB
Open: Suurada Al-Qamar.mp3
61.
Suurada Ar-raxmaan
3.6 MB
Open: Suurada Ar-raxmaan .mp3
62.
Suurada Al-Waaqicah
2.8 MB
Open: Suurada Al-Waaqicah.mp3
63.
Suurada Al-Xadiid
3.4 MB
Open: Suurada Al-Xadiid.mp3
64.
Suurada Al-mujaadalah
3.9 MB
Open: Suurada Al-mujaadalah.mp3
65.
suurada al-xashr
5 MB
Open: suurada al-xashr.mp3
66.
Suurada Al-mumtaxinah
4.3 MB
Open: Suurada Al-mumtaxinah.mp3
67.
Suurada As-saf
6.1 MB
Open: Suurada As-saf.mp3
68.
Suurada Al-jumucah
5.4 MB
Open: Suurada Al-jumucah.mp3
69.
Al-Munaafiquun
4.6 MB
Open: Al-Munaafiquun .mp3
70.
Taqaabun
3.8 MB
Open: Taqaabun.mp3
71.
suurada Adh-Dhalaq
3.7 MB
Open: suurada Adh-Dhalaq.mp3
72.
Suurada At-Taxriim
4.2 MB
Open: Suurada At-Taxriim.mp3
73.
Suurada Al-mulk
3 MB
Open: Suurada Al-mulk.mp3
74.
Suurada Al-Qalam
3.8 MB
Open: Suurada Al-Qalam.mp3
75.
Suurada Al-xaaqqah
2.4 MB
Open: Suurada Al-xaaqqah.mp3
76.
Suurada Al-Macaarij
4.1 MB
Open: Suurada Al-Macaarij.mp3
77.
suurada Nuux
3.6 MB
Open: suurada Nuux .mp3
78.
Suurada Al-jinn
3.1 MB
Open: Suurada Al-jinn.mp3
79.
Suurada Al-muzzammil
3.2 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
80.
Suurada Al-muzzammil
2.6 MB
Open: Suurada Al-muzzammil.mp3
81.
Suurada Al-Muddaththir
1.9 MB
Open: Suurada Al-Muddaththir.mp3
82.
Suurada Al-Qiyaamah
1.4 MB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
83.
Suurada Al-Qiyaamah
2.9 MB
Open: Suurada Al-Qiyaamah .mp3
84.
Suurada Al-Insaan
1.7 MB
Open: Suurada Al-Insaan.mp3
85.
Suurada Al-Mursalaat
1.7 MB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
86.
Suurada An-nab’a
1.1 MB
Open: Suurada An-nab’a.mp3
87.
Suurada An-naazicaat
1.1 MB
Open: Suurada An-naazicaat.mp3
88.
Suurada Cabasa
1.6 MB
Open: Suurada Cabasa.mp3
89.
Suurada At-takwiir
2.2 MB
Open: Suurada At-takwiir.mp3
90.
Suurada Al-infidhaar
1.3 MB
Open: Suurada Al-infidhaar.mp3
91.
Suurada Al-mudhaffifiin
1 MB
Open: Suurada Al-mudhaffifiin.mp3
92.
Suurada Al-inshiqaaq
1.3 MB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
93.
Suurada Al-inshiqaaq
795.1 KB
Open: Suurada Al-inshiqaaq.mp3
94.
Suurada Al-Mursalaat
468.5 KB
Open: Suurada Al-Mursalaat.mp3
95.
Suurada Al-Buruuj
598.3 KB
Open: Suurada Al-Buruuj .mp3
96.
Suurada Adh-Dhaariq
1.1 MB
Open: Suurada Adh-Dhaariq.mp3
97.
Suurada Al-Aclaa
486.9 KB
Open: Suurada Al-Aclaa.mp3
98.
Suurada Al-Ghaashiyah
1.4 MB
Open: Suurada Al-Ghaashiyah.mp3
99.
Suurada Al-Fajri
784.9 KB
Open: Suurada Al-Fajri.mp3
100.
Suurada Al-Balad
730.6 KB
Open: Suurada Al-Balad.mp3
101.
Suurada Ash-Shamsi
693.4 KB
Open: Suurada Ash-Shamsi .mp3
102.
Suurada Al-layl
576.7 KB
Open: Suurada Al-layl .mp3
103.
Suurada Ad-Duxaa
278.7 KB
Open: Suurada Ad-Duxaa.mp3
104.
Suurada Ash-sharx
667.7 KB
Open: Suurada Ash-sharx.mp3
105.
Suurada At-Tiin
447.7 KB
Open: Suurada At-Tiin.mp3
106.
Suurada Al-Calaq
394.6 KB
Open: Suurada Al-Calaq.mp3
107.
Suurada Al-Qadr
533.4 KB
Open: Suurada Al-Qadr.mp3
108.
Suurada Al-Bayyinah
238.7 KB
Open: Suurada Al-Bayyinah.mp3
109.
Suurada Az-Zalzala
439.6 KB
Open: Suurada Az-Zalzala .mp3
110.
Suurada Al-Caadiyaat
372.6 KB
Open: Suurada Al-Caadiyaat.mp3
111.
Suurada Al-Qaaricah
399.5 KB
Open: Suurada Al-Qaaricah.mp3
112.
Suurada At-Takaathur
250.6 KB
Open: Suurada At-Takaathur.mp3
113.
Suurada Al-Casr
463.6 KB
Open: Suurada Al-Casr.mp3
114.
Suurada Al-Humazah
454.6 KB
Open: Suurada Al-Humazah.mp3
Go to the Top