Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Sheikh Saaleh bin Fawzaan Al-Fawzaan
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin: Sheikh Saleh bin Fawzaan bin Adullah Al-Fawzaan nói: “Phụ nữ Muslim có một vị trí quan trọng nhất định trong Islam, họ cũng mang nhiều nghĩa vụ và trọng trách. Thiên sứ của Allah - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - thường có những lời giảng giải và hướng dẫn dành riêng cho phụ nữ, chẳng hạn như trong lần thuyết giảng của Người tại Arafah Người đã có phần thuyết giảng hướng đến riêng cho họ; điều đó là một trong các cơ sở nói lên rằng cần phải có sự quan tâm đến phụ nữ trong mọi lúc, đặc biệt là trong thời đại này, thời đại mà phụ nữ Muslim bị tấn công dưới một hình thức riêng biệt nhằm mục đích tháo gỡ sự tôn vinh đối với họ cũng như loại bỏ họ ra khỏi vị trí và vai trò đích thực của họ. Do đó, cần phải làm cho phụ nữ Muslim nhận thức được sự nguy hiểm cũng như cần phải giải thích và chỉ dẫn cho họ con đường giải thoát để đến với sự thành công cho họ.
Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ là một bảng chỉ dẫn cho con đường đó với những giáo luật dành riêng cho phụ nữ Muslim. Cuốn sách này là một sự đóng góp nho nhỏ nhưng nó lại là một sự nỗ lực không nhỏ. Và tôi hy vọng Allah sẽ ban điều hữu ích với cuốn sách này bằng quyền năng của Ngài.
Cuốn sách coi như là bước đầu tiên trong con đường này, hy vọng theo sau nó sẽ có những bước tiếp nối mang tính tổng quát, đầy đủ hơn cũng như hoàn thiện và trọn vẹn hơn.”
Thêm vào ngày: 2015-03-10
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/822607
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin
2.2 MB
: Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin.pdf
2.
Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin
7.6 MB
: Những Lưu Ý Về Các Giáo Lý Dành Riêng Cho Phụ Nữ Có Đức Tin.doc
Go to the Top