ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು

ಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು
ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ
ಲೇಖಕ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ನ್ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್ ಅತ್ತುವೈಜಿರೀ
ಅನುವಾದ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ ಪುತ್ತೂರು
ಪರಿಶೀಲನೆ : ಅಬೂಬಕರ್ ನಝೀರ್ ಸಲಫಿ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಶೈಖ್ ಅತ್ತುವೈಜಿರೀಯವರ ಮುಖ್ತಸರುಲ್ ಫಿಕ್ ಹಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಆರಿಸಲಾದ ಆದಾಬುಲ್ ಅಕ್ಲಿ ವಶ್ಶುರ್ಬಿ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅನುವಾದ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2015-03-09
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/822186
ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅರೇಬಿಕ್
ಲಗತ್ತುಗಳು ( 2 )
1.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು
311.7 KB
Open:   ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು.pdf
2.
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು
109 KB
Open:   ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳು.docx
Go to the Top