ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ) ಮತ್ತು ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದ

ಲೇಖನಗಳು ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ) ಮತ್ತು ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದ
ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ
ಲೇಖಕ : ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಂಝ ಪುತ್ತೂರು
ಪರಿಶೀಲನೆ : ಅಬೂಬಕರ್ ನಝೀರ್ ಸಲಫಿ
ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀಯರ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿರುವ ಸಹಕಾರ ಕಛೇರಿ, ರಬ್ವಃ old.islamhouse.com
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇಸ್ಲಾಮಿನಿಂದ ಹೊರಹೋದ ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಹಾಬಿವರ್ಯರಾದ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ)ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದದ ವಿವರಣೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2015-03-09
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/822136
ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ: ಅರೇಬಿಕ್
ಲಗತ್ತುಗಳು ( 2 )
1.
ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ) ಮತ್ತು ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದ
154.2 KB
Open: ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ) ಮತ್ತು ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದ.pdf
2.
ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ) ಮತ್ತು ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದ
3.2 MB
Open: ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ) ಮತ್ತು ಖವಾರಿಜ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜರುಗಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ಸಂವಾದ.docx
Go to the Top