sunno londoo lu

siifaa lu konokonofeŋo lu la karoo la walaa baa lu
a juubee koteke ( 1 )
walaadaa lu minnu be dendiŋ ala ( 4 )
Go to the Top