Ibrahim el-Ahdar el-Kajjim

Ličnosti ID kartica
Naslov: Ibrahim el-Ahdar el-Kajjim
Kratki opis: Ibrahim el-Ahdar el-Kajjim, učač časnog Kur`ana i imam Saudijskog porijekla koji je rođen 1463 h.g., u Medini gdje je i odrastao. Svoje prvo školovanje je imao u školi "Daru-l-hadis" a zatim u "En-Nedžah", a nakon okončanja je išao u "el-Ma`hed bel-`Ilmijj" i "El-Medrese es-Sina`ijje". Učio je šejh Ibrahim i naučio učenje Kur`ana pred velikim učenjacima kao što su: Omer el-Hudejri, Ahmed Ez-Zijat, Abdullah el-Gunejman idr. Pored učenja Kur`ana izučavao je i fikh, akidu, šerijat i jezike. Šejh Ibrahim je obnašao mnoge funkcije od kojih izdvajamo: Profesor na Odsjeku za industrijske studije, zatim kao profesor za podučavanje časnog Kur`ana u školi "Ebi Ibn Ka`b" u Medini. Isto tako je radio kao docent na Islamskom Univerzitetu u Medini. Od 1406 h.g., narednih 9 godina, šejh Ibrahim je klanjao kao jedan od imama u Džamiji Allahovog Poslanika. Šejh Ibrahim el-Ahdar se računa kao jedan od najvažnijih članova odbora i udruženja kao što je Fondacija za poučavanje časnom Kur`anu i kao član komisije za lokalna i međunarodna takmičenja časnog Kur`ana.
Objavljeno: 2015-03-02
Kratki link: http://IslamHouse.com/816878
Postovi u vezi ( 1 )
Go to the Top