Gia Tăng Rizqi (Bổng Lộc)

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Gia Tăng Rizqi (Bổng Lộc)
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Gia Tăng Rizqi (Bổng Lộc): Rizqi tạm dịch là bổng lộc làm một vấn đề quan trọng cho loài người và động vật, nhờ Rizqi mà các loài mới tồn tại được, nhưng Rizqi lại là tiền định do Allah ấn định tùy ý cho mỗi người. Trong bài thuyết giảng phân tích ý nghĩa thật sự về Rizqi, nó có phải chỉ là tiền bạc? Đâu là nguyên nhân có được và gia tăng thêm Rizqi đó ?
Thêm vào ngày: 2015-02-19
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/814500
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Gia Tăng Rizqi (Bổng Lộc)
42.5 MB
: Gia Tăng Rizqi (Bổng Lộc).mp3
Go to the Top