Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Chú Từ Qur’an và Sunnah

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Chú Từ Qur’an và Sunnah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Chú Từ Qur’an và Sunnah: Đây là Audio đọc sách về bức thông điệp chứa đựng những nội dung: ân phước của Du-a, các lễ nghĩa Du-a, các nguyên nhân được chấp nhận sự cầu nguyện, những thời điểm cũng như những hoàn cảnh và địa điểm mà sự cầu nguyện được đáp lại, Du-a theo Qur’an và Sunnah, giảng giải tầm quan trọng của việc điều trị bệnh bằng Qur’an và Sunnah, cách thức giải bùa ngải và yêu thuật, ma nhập vào người, các tâm bệnh và một số những căn bệnh khác.
Thêm vào ngày: 2015-02-02
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/810040
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Chú Từ Qur’an và Sunnah
56.3 MB
: Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Chú Từ Qur’an và Sunnah.mp3
Go to the Top