පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය හා බුදුන්ගේ ධර්මය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය හා බුදුන්ගේ ධර්මය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: අබූ ෆාතිමා
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: මෙහි උපුටා දක්වා ඇත්තේ සරසවි ප්රරකාශකයින්ගේ “හේතුවාදී සංදේශය” නමැති ග්ර න්ථයේ පළ කොට තිබු ලිපියකි. විවෘත මනසකින් මෙම ලිපිය වෙත අවධානය යොමු කරන්නට කාරුණික ව ආරාධනා කරන්නෙමු. එ සමඟ කුර්ආන් ප්රිකාශ කරන ආගම නිදහස පිළිබඳ වැකි දෙස බලන මෙන් ආරාධනා කරමි.
එකතු කළ දිනය: 2015-01-19
Short Link: http://IslamHouse.com/807109
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය හා බුදුන්ගේ ධර්මය
594.2 KB
Open: පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය හා බුදුන්ගේ ධර්මය.pdf
2.
පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය හා බුදුන්ගේ ධර්මය
4.9 MB
Open: පුනරුත්පත්ති විශ්වාසය හා බුදුන්ගේ ධර්මය.doc
Go to the Top