නබි රජාණන් ද සංදේශය රැගෙන ආ දාසයා ද?

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: නබි රජාණන් ද සංදේශය රැගෙන ආ දාසයා ද?
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: ඉබ්නු රජබ් අල්-හන්බලී
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: “ඔබ කරදර නොවන්න. සැබැවින්ම මම රජ කෙනෙක් නොව, වියළන ලද මස් ආහාරය ට ගන්නා කුරෙයිෂි කාන්තාවක ගේ පුතෙකු වෙමි.” යැයි (සල්) තුමාණන් වදාළහ.
එකතු කළ දිනය: 2015-01-12
Short Link: http://IslamHouse.com/805584
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
නබි රජාණන් ද සංදේශය රැගෙන ආ දාසයා ද
437.9 KB
Open: නබි රජාණන් ද සංදේශය රැගෙන ආ දාසයා ද.pdf
2.
නබි රජාණන් ද සංදේශය රැගෙන ආ දාසයා ද
3.4 MB
Open: නබි රජාණන් ද සංදේශය රැගෙන ආ දාසයා ද.doc
Go to the Top