දැනමු ආගමේ අත්ය වශ්යيම අංගයකි

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: දැනමු ආගමේ අත්ය වශ්යيම අංගයකි
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: දැනුම සහිත විද්වතුන් නබි වරුන් ගේ උරුමක්කාරයන් වන අතර, නබි වරුන් දීනාර් හෝ දිර්හම් තම උරුමකරුවන් ට ඉතිරි කර නොගිය නමුත්, උරුමයක් වශයෙන් දැනුම ඉතිරි කර ගිය බවද, කවරෙක් දැනුම ලබා ගත්තේ ද, ඔහු උරුමයෙන් විශාල කොටසක් ලබා ගත් බව ද නබි (සල්) තුමාණන් වදාළහ.
එකතු කළ දිනය: 2015-01-07
Short Link: http://IslamHouse.com/804375
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
දැනමු ආගමේ අත්ය වශ්යيම අංගයකි
501.9 KB
Open: දැනමු ආගමේ  අත්ය වශ්යيම අංගයකි .pdf
2.
දැනමු ආගමේ අත්ය වශ්යيම අංගයකි
3.4 MB
Open: දැනමු ආගමේ  අත්ය වශ්යيම අංගයකි .doc
Go to the Top