Các Biểu Hiệu Tình Yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Các Biểu Hiệu Tình Yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Các Biểu Hiệu Tình Yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -: Đây là bài thuyết giảng phân tích rõ ràng đâu là tình yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - thật sự, có dấu hiệu tiêu chuẩn ra sao và đâu chỉ là lời nói phiếm diện khoác lác. Bởi với tình yêu thật sự sẽ tuân theo Sunnah chứ không phải làm khác Sunnah rồi cho rằng đó mới là tình yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.
Thêm vào ngày: 2015-01-04
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/803825
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Phụ lục trang ( 1 )
1.
Các Biểu Hiệu Tình Yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -
26.4 MB
: Các Biểu Hiệu Tình Yêu Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -.mp3
Go to the Top