Ahmad Taalib Hameed

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ahmad Taalib Hameed
Giới thiệu sơ lược: Tên đầy đủ là Abu Al-Zubair Ahmad bin Taalib bin Abdul Hameed (Hameed) bin Al-Mazfar Khaan, sinh tại thành phố Riyadh năm 1401 H, học tại trường Đại học Islam Imam Muhammad bin Sa-ud, Riyadh, tại đây tốt nghiệp cử nhân và viết luận án thạc sĩ tại Viện cao học thẩm phán, chuyên khoa Fiqh Al-Maqaarin, là thành viên Dawah của Bộ Quản lý Islam tại Riyadh, được bổ nhiệm làm Imam dẫn lễ Salah Taraaweeh và Salah Qiyaam tại Masjid Al-Nabawi trong tháng Ramadan năm 1434 H, vào thứ tư ngày 09/10/2013 nhằm ngày 04/12/1434 H được Vua bổ nhiệm làm Imam chính thức tại Masjid Al-Nabawi
Thêm vào ngày: 2014-12-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/802454
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top