Muhammad Shabaan Abu Qarn

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Muhammad Shabaan Abu Qarn
Giới thiệu sơ lược: Ông là người Ai Cập, sinh năm 1404 H/1984 DL, ông đạt được phần thưởng về Tajweed và kiến thức Islam tại Viện các giọng đọc tại trường Đại Học Al-Azhar, đồng thời đạt được vị trí cao về các giọng đọc và kiến thức Islam và chuyên về mười cách đọc lớn tại Viện các giọng đọc của trường Đại Học Al-Azhar, và là thành viên của các trung tâm giảng dạy giáo sư Ahmed Ysa Al-Masiraawi
Thêm vào ngày: 2014-12-29
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/802444
Go to the Top