Salah Jum-ah

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Salah Jum-ah
Giới thiệu sơ lược: Allah đã lựa chọn cho cộng đồng Islam ngày thứ sáu để thể hiện biểu hiệu tôn giáo, đây chính là ngày vĩ đại, có địa vị rất cao trong Islam. Trong mục tập trung rất nhiều bài viết liên quan đến chủ đề này.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/801932
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top