Văn bản gốc về kiến thức

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Văn bản gốc về kiến thức
Giới thiệu sơ lược: Văn bản gốc về kiến thức: Là cách viết ngắn gọn, súc tích nhưng rất đầy đủ, dựa vào văn bản gốc này mà học sinh, sinh viên các nhà nghiên cứu mở rộng thêm. Mục đích văn bản này được hình thành là giúp dễ thuộc và chỉ cần được giải thích, kèm thêm thí dụ là người nghe có thể tiếp thu sâu sắc. Trong mục này tập hợp rất nhiều đường dẫn về các bản gốc như thế này.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/801907
Xem thêm ( 6 )
Go to the Top