Thiên Kinh Quran

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Thiên Kinh Quran
Giới thiệu sơ lược: Đây là trang web lớn nhất chuyên đề về Quran và kiến thức liên quan với hơn 90 ngôn ngữ khác nhau, xoay quanh các chủ đề như: - Dịch nội dung và ý nghĩa Quran. - Tafseer Quran. - Kiến thức Quran. - Tajweed và các cách đọc. - Khoa học được nhắc trong Quran và Hadith.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/800798
Các chủ đề liên quan ( 4 )
Go to the Top