Niềm tin vào Nabi Ysa - cầu xin bình an cho Người - tức Giêsu

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Niềm tin vào Nabi Ysa - cầu xin bình an cho Người - tức Giêsu
Giới thiệu sơ lược: Tổng hợp đa dạng bài viết và sách phân tích niềm tin của người Muslim luôn thương yêu Nabi Ysa - cầu xin bình an cho Người - tức Giêsu con trai của bà Mar-yam. Đồng thời chứng minh Nabi Ysa - cầu xin bình an cho Người - đã từng báo trước về sứ mạng kế nhiệm của Rasul Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -... với hơn 25 ngôn ngữ khác nhau.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/800797
Xem thêm ( 11 )
Các chủ đề liên quan ( 4 )
Go to the Top