Các dịp lễ hàng năm

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Các dịp lễ hàng năm
Giới thiệu sơ lược: Mục tổng hợp các bài viết như: - Mục tháng Ramadan. - Mục tháng Shawwaal. - Mục hành hương Hajj và Umrah. - Mục Ashura. - Mục tháng Allah Muharram. - Mục tháng Rajab, Isra và Meraaj. - Mục tháng Shabaan. - Mục tháng lễ giáng sinh và giáo lý tổ chức lễ tết người ngoại đạo. - Mục lễ tình nhân. - Mục nói dối tháng 4. - Mục thưởng và cách có lợi từ nó. - Mục mười ngày đầu tháng Zul Hijjah, súc vật giết tế và Aqiqah.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/800782
Go to the Top