Hasan Muhammad Saaleh

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Hasan Muhammad Saaleh
Giới thiệu sơ lược: Người Ai Cập, sinh ra tại Sinh ra tại Mahmudiyah, tỉnh Buhairah, học tại Viện nghiên cứu Viện cứu mười cách đọc Quran, ông cũng học Đại học khoa kiến thức Quran, ông hiện là Imam và Khateeb tại Trung tâm Islam New York
Thêm vào ngày: 2014-12-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/799748
Go to the Top