Ibrahim Muhammad Al-Jarmi

Thông tin & con người Giới thiệu chung
Chủ đề: Ibrahim Muhammad Al-Jarmi
Giới thiệu sơ lược: Sinh tại Lebanon năm 1966, ông có bằng tiến sĩ về ngôn ngữ Ả Rập và văn học, và đạt Văn bằng cao hơn trong các nghiên cứu pháp lý (các cách đọc Quran), và đạt được giải thưởng về Tajweed (ngữ điệu đọc Quran) và các cách đọc của Khoa giáo lý Islam và tiếng Ả Rập, ông là tổng giám sát hội xướng đọc Quran và tụng niệm trên đài phát thanh cuộc sống tầng số FM, đồng thời cũng giám sát Hội Quran của Bộ Awqaf (ấn định) Jordan, tại đây ông dạy Tajweed (ngữ điệu Quran) và các cách đọc từ năm 1990 và cho đến nay, và công việc bán thời gian giảng viên ở một số trường đại học tại Jordan, là một giáo sư danh dự giảng viên tại Đại học Islam quốc tế Malaysia, và có một số tác phẩm, gồm: • Các bằng chứng ngôn ngữ về sự khác biệt của người Muslim về nguồn gốc tôn giáo. • Tự điển về kiến thức Quran • Uốn lưỡi đọc Kinh Quran. • Khoan dung của trường phái giữa người Muslim một sự cần thiết và nhiệm vụ. • Imam Shaatibi một giọng đọc dẫn đầu. • Các bằng chứng về xướng đọc. • Về kiến thức xướng đọc và người đọc.
Thêm vào ngày: 2014-12-23
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/799707
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top