Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới

Bài viết Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người viết: Nhóm học giả Islam
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới: Tập hợp những lời hỏi đáp của tập thể học giả xung quanh vấn đề chúc tụng cho năm mới.
Thêm vào ngày: 2014-12-21
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/799183
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới
779.1 KB
: Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới.pdf
2.
Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới
5.7 MB
: Giáo Luật Về Việc Chúc Tụng Năm Mới.doc
Go to the Top