പ്രവാചകരുടെ കഥകള്‍

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പ്രവാചകരുടെ കഥകള്‍
ഭാഷ: ബോസ്നിയന്‍
സംക്ഷിപ്തം: പ്രവാചകരിലുള്ള വിശ്വാസം, അവര്‍ ആരാണ്?,അവരുടെ പ്രത്യേകതകള്‍,സ്ഥാനം, പ്രവാചകരും നബിമാരും തമ്മിലുള്ള വിത്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-16
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/79768
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ബോസ്നിയന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 24 )
1.
Adem alejhi selam
47.1 MB
: Adem alejhi selam.mp3
2.
Davud alejhi selam
11.8 MB
: Davud alejhi selam.mp3
3.
Ejjub alejhi selam
13.4 MB
: Ejjub alejhi selam.mp3
4.
Eremija alejhi selam
12.5 MB
: Eremija alejhi selam.mp3
5.
Hanzela alejhi selam
3.5 MB
: Hanzela alejhi selam.mp3
6.
Hud alejhi selam
22.5 MB
: Hud alejhi selam.mp3
7.
Ibrahim alejhi selam
47 MB
: Ibrahim alejhi selam.mp3
8.
Isa alejhi selam
45.1 MB
: Isa alejhi selam.mp3
9.
Ishak_i_Jakub alejhim selam
7.9 MB
: Ishak_i_Jakub alejhim selam.mp3
10.
Ismail alejhi selam
4.9 MB
: Ismail alejhi selam.mp3
11.
Jošua alejhi selam
6.3 MB
: Jošua alejhi selam.mp3
12.
Junus alejhi selam
17.8 MB
: Junus alejhi selam.mp3
13.
Jusuf alejhi selam
41.9 MB
: Jusuf alejhi selam.mp3
14.
Lut alejhi selam
20.9 MB
: Lut alejhi selam.mp3
15.
Musa alejhi selam 01
48.4 MB
: Musa alejhi selam 01.mp3
16.
Musa alejhi selam 02
42.9 MB
: Musa alejhi selam 02.mp3
17.
Nuh alejhi selam
42 MB
: Nuh alejhi selam.mp3
18.
Sadik alejhi selam
8.9 MB
: Sadik alejhi selam.mp3
19.
Salih alejhi selam
23.8 MB
: Salih alejhi selam.mp3
20.
Samuel alejhi selam
7.9 MB
: Samuel alejhi selam.mp3
21.
Šuajib alejhi selam
16.6 MB
: Šuajib alejhi selam.mp3
22.
Sulejman alejhi selam
28.6 MB
: Sulejman alejhi selam.mp3
23.
Uzejir alejhi selam
10.6 MB
: Uzejir alejhi selam.mp3
24.
Zekerijah i Jahija alejhim selam
18 MB
: Zekerijah i Jahija alejhim selam.mp3
Go to the Top