പ്രവാചകന്‍ (സ) യുടെ വിനയം

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പ്രവാചകന്‍ (സ) യുടെ വിനയം
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795408
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ഇംഗ്ലീഷ് - നേപാളി - കന്നട - ചൈന - തെലുങ്ക്‌ - മുന്ടങ്ക - സ്വാഹിലി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - േസാന്കി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ബംബറാ - ഹിന്ദി - ബോസ്നിയന്‍ - താജിക്‌ - അക്കാനി - സോമാലി - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - ഫ്രെഞ്ച്‌ - വലഫ് - ഗ്രീക്‌ - റഷ്യന്‍ - പേര്‍ഷ്യന്‍ - ഹൗസ - ഉസ്ബക്‌ - ഉയിഗര്‍ - ഇറ്റാലിയന്‍ - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - ഉര്‍ദു - സ്പാനിഷ്‌ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - തിഗ്രിനിയ - തമിഴ്‌ - അഫ്രി - സിന്‍ഹളീസ്‌ - യൊറുബ - കസാക്‌ - മൂര്സ് - ഉഗാണ്ടന്‍ - അല്‍ബാനിയന്‍ - അംഹറിക്‌ - തുര്കുമാനി - ആസാമി - മലാദീവിയന്‍ - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - തഗാലോഗ്‌ - Maguindanao - മാസിഡോണിയന്‍ - സങ്കോ
വീണ്ടും കാണുക ( 34 )
Go to the Top