അബ്ദുല്ലാ ബാഈജാന്‍

വ്യക്തിത്വങ്ങളും നേതൃത്വ വും ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: അബ്ദുല്ലാ ബാഈജാന്‍
സംക്ഷിപ്തം: അബ്ദുല്ലാ ബാഈജാന്, മലിക് സഊദ് സര്‍വ്വകലാശാലയുെ ടെ കീഴിലുള്ള അല്ഖര്ജിലെ സയന്സ് കോളേജിലെ പ്രഫൊസറും മലിക് സഊദ് സര്‍വ്വ കലാശാലയില്‍ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടുകയും ചെയ്തു. ഹഫ്സില്‍ നിന്നുള്ള രിവായത്ത് പ്രകാരമുള്ള ഖിറാഅത്തില്‍ ഇജസത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1434ലെ രാജ കല്പന പ്രകാരം മദീന ഹറമില്‍ ഇമാമയി നിയമിച്ചു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2014-12-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795385
Go to the Top