ජයග්රاහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: ජයග්රاහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්‍රාහීම් අත්-තුවයිජිරී
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: • ජයග්රවහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක
• දේව විශ්වාසවන්තයින්ගේ මහිමයන්
• ඒක දේව ප්රසතිපත්තිය හා දේව විශ්වාසය තැබූ අයගේ වගකීම
• ඒක දේව ප්රසතිපත්තිය හා දේව විශ්වාසය ඇති අය ගේ ප්රීතිඵල
එකතු කළ දිනය: 2014-12-13
Short Link: http://IslamHouse.com/795024
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ජයග්රاහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක
752.7 KB
Open: ජයග්රاහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක.pdf
2.
ජයග්රاහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක
4.9 MB
Open: ජයග්රاහණයේ හා සමත් වීමේ සාධක.doc
Go to the Top