Msahafu ulio somwa na msomaji Yasser Mazrui kwa riwaya mbili ya Roho na Royce kutoka kwa Yakubu Hadhrami

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji Yasser Mazrui kwa riwaya mbili ya Roho na Royce kutoka kwa Yakubu Hadhrami
Msomaji: Yasser Ibrahim Al Mazrui
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomaji Yasser bin Ibrahim Mazrui kwa riwaya mbili ya Roho na Royce kutoka kwa Yakubu Hadhrami, ambao unasifa ya hali ya juu kwa ubora wa sauti na ufanisi Mp3 128 kbps.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-12-05
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/793237
Kadi hii pia imetafsiriwa katika lugha zifuatazo:: Kiarabu - Terugu - Uzbek - Urdu - Bengali - Kinepali - Kingereza - Kibambari - Kifaransa - Kivetinam - Sonnki - Tajik - Thai - Malayalam - Uyghur - Kurdish - Kiholanzi - Somalia - Bosnian
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
980.4 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
107.2 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
59.7 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
63 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
45.8 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
51 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
24.6 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
42.5 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
30.8 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
34.8 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
29.4 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
14.7 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
13.9 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
11.6 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
32.5 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
26.3 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
24.5 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
15.4 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
21 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
20.1 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
22.1 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
19.4 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
23.1 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
15.1 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
22.7 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
22.2 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
24.8 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
17.1 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
14.5 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
8.5 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
7.4 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
22.7 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
15.4 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
13.9 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
15.1 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
17.6 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
14 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
19.9 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
21.1 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
14.1 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
14.6 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
15.4 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
6.2 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
8.2 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
10.4 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
9.1 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
9.3 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
6.4 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
6.4 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
6.2 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
5.3 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
5.6 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
5.8 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
7.5 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
7.8 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
9.8 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
8.6 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
7.3 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
6.1 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
3.6 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
2.8 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
3.4 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
3.9 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
5 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
4.3 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
6.1 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
5.4 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
4.6 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
3.8 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
3.7 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
4.2 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
3 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
3.8 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
2.4 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
4.1 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
3.6 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
3.1 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
3.2 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
2.6 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
1.9 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.4 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
2.9 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
1.7 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
1.7 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.1 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.1 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
1.6 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2.2 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.3 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.3 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
795.1 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
468.5 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
598.3 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.1 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
486.9 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.4 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
784.9 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
730.6 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
693.4 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
576.7 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
278.7 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
667.7 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
447.7 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
394.6 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
533.4 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
238.7 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
439.6 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
372.6 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
399.5 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
250.6 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
463.6 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
454.6 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top