Msahafu ulio somwa na msomaji Saad Al-Ghamdi pamoja na maana yake kwa lugha ya kichina

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji Saad Al-Ghamdi pamoja na maana yake kwa lugha ya kichina
Msomaji: Saad Al-Ghamdi
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa kwa sauti ya msomaji Saad Al-Ghamdi, ikifuatia kisomo cha Aya kwa lugha ya kichina, na kwaufanisi wahali yajuu.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-12-05
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/793230
Kadi hii pia imetafsiriwa katika lugha zifuatazo:: Kiarabu - Terugu - Somalia - Uzbek - Urdu - Bengali - Kinepali - Kingereza - Kibambari - Kifaransa - Kivetinam - Sonnki - Tajik - Thai - Albanian - Malayalam - Uyghur - Kurdish - Kiholanzi - Bosnian
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
1.2 MB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
203.2 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
116.4 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
125.2 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
90.3 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
99.2 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
42.5 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
87.3 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
62.5 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
67.9 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
60.5 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
28.6 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
31.3 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
24.5 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
61 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
51.9 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
54.3 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
32.7 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
44.6 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
42.6 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
42.6 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
37.9 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
44.1 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
30 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
45 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
41.3 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
46.4 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
34.5 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
26.2 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
17.5 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
12.7 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
43.8 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
30.1 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
25.7 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
24.9 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
32.5 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
26.7 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
42.1 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
41.5 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
27.8 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
28.6 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
30.9 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
12.9 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
16.4 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
22.6 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
18.7 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
18.8 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
12.2 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
13.2 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
13.1 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
11.2 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
12.4 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
13 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
15.1 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
14.9 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
20.7 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
16.5 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
16 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
12.9 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
7.8 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
5.7 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
6.3 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
8.9 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
9.8 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
9.6 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
11.9 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
11.8 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
9.7 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
8 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
8 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
9.4 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
7.3 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
9.3 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
5.9 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
8.8 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
7.6 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
7.3 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
7.1 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
6 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
4.3 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
3.5 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
7.4 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
4.2 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
4.2 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
2.5 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
3.1 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
3.6 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
5.6 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
3.1 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
2.6 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
3.1 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
1.9 MB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
1.1 MB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
1.5 MB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
2.9 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
1.3 MB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
3.4 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
1.5 MB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
1.7 MB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
1.5 MB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
1.4 MB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
710.5 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
1.4 MB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
1 MB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
939.9 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
1.2 MB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
611.7 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
1.2 MB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
922.3 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
1 MB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
691.3 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
911.7 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
1019.1 KB
Open: An-Naas.mp3
Angalia ( 2 )
Go to the Top