Msahafu ulio somwa na msomaji Abdul Kabir Al-Hudaidi kwa riwaya ya warsha kutoka kwa Naafia

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji Abdul Kabir Al-Hudaidi kwa riwaya ya warsha kutoka kwa Naafia
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomaji Abdul Kabir Al-Hudaidi kwa riwaya ya warsha kutoka kwa Naafia, ambao unasifa ya hali ya juu kwa ubora wa sauti na ufanisi Mp3 128 kbps.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-12-04
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/793089
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
624.7 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
120.4 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
62.3 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
66.4 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
48.2 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
50.7 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
24.6 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
47.1 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
32.1 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
36.2 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
34.1 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
14.7 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
13.6 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
11.8 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
30.6 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
26.9 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
24.7 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
16.5 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
28 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
21.7 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
21.1 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
18.7 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
22.2 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
15.8 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
23.9 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
19.8 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
20.8 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
15.4 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
12.3 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
7.7 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
5.9 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
22 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
14.2 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
12.6 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
12.5 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
17 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
12.1 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
20 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
20.9 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
14.8 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
15.2 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
16 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
6.5 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
9.2 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
10.5 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
7.5 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
10 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
6.6 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
6.8 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
6.5 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
5.9 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
6.1 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
7 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
7.1 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
6.4 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
8.4 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
6.7 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
6.4 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
5.4 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
3 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
2.8 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
3.2 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
1.1 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
4.6 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
4.4 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
5.1 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
941 KB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
4.5 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
3.7 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
3.9 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
5.2 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
4 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
4.7 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
2.9 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
5 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
3.7 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
3.6 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
3.6 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
2.9 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
1.9 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
1.3 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
3.4 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
2.2 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
2.2 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.4 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.3 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
1.9 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2.8 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.5 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
1.1 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
1.4 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
1.3 MB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
474.5 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
689.2 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
1.2 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
590.4 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.6 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
708 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
810.4 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
710 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
552.5 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
299.4 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
679.8 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
527.2 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
520.6 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
753.7 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
234.9 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
562.7 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
350 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
420.2 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
235.3 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
357.4 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
485.1 KB
Open: An-Naas.mp3
Go to the Top