Msahafu wa Madina wa mwaka 1434 هـ

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu wa Madina wa mwaka 1434 هـ
Msomaji: Abdul Mohsen Al-Qasim - Ali bin Abdul Rahman Hudhaifi - Hussein bin Abdul Aziz Al-Sheikh - Salah Mohammed Budair
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu wa Madina wa mwaka 1434 هـ Msahafu ulio somwa na kusajiliwa katika swala yaTarawehe katika Muskiti Mtukufu wa Madina mwaka 1434 هـ kwa hakika Amesalisha Shekh Ali Alhodaifi, na Shekh Abdul Mohsen Al-Qasim, na Sheikh Hussein Al-Sheikh, na Sheikh Salah al-Budeir, na Sheikh Ahmed Humaid, na Sheikh Abdullah Al-Baijan
Tarehe ya kuongezwa: 2014-12-04
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/792959
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
438.4 KB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
97.8 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
52 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
55.2 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
39.1 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
47.4 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
18.5 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
33.4 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
27 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
28.3 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
23.1 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
14.1 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
13.8 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
10.3 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
28 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
20.1 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
25.7 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
14.2 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
18.6 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
18.4 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
18.4 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
14.7 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
20 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
13.6 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
20.4 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
19.3 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
23 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
15.6 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
13.4 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
8.6 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
6 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
18.5 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
10.4 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
10.6 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
10.9 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
12.9 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
10.5 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
18.8 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
19 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
11.5 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
20.4 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
13 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
5.8 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
7.6 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
8 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
7 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
7.3 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
5.5 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
5.5 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
6.5 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
5 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
5.1 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
5.6 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
7.2 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
6.5 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
9.3 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
8 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
6.2 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
7.1 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
3.5 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
2.8 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
2.9 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
3.3 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
4.3 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
4 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
4.9 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
5 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
4.6 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
4 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
3.9 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
4.5 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
4.1 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
3.3 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
2.7 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
4.4 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
3.7 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
3.3 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
3.2 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
2.5 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
1.8 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
2.1 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
2.9 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
1.7 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
1.9 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
1.2 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
1.2 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
1.6 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
2.8 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
1.3 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
762.9 KB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
965 KB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
599.7 KB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
361.3 KB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
516 KB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
950.7 KB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
398.8 KB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
1.2 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
611.9 KB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
713.9 KB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
629 KB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
521.7 KB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
308.6 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
571.1 KB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
382.1 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
349 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
410.7 KB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
190.3 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
325.8 KB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
296.8 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
349.9 KB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
213.9 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
347.4 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
392.3 KB
Open: An-Naas.mp3
Angalia ( 1 )
Go to the Top