basil abdu al rahman al rawyi

sero  banganto a DO sero tuwinto Subject Information
tuyade: basil abdu al rahman al rawyi
fo deppe: seixi basil abdu al rahman al rawyi asare eraqi bagdadi danqanwendi aajamia 1953 sine ada loyaxun qara bagdadi jamiah ndi a haqilen linwe a jamane nda axeyi selanwa 1977 sine ada goln nwara 1990 sine a sugule ti quran tangande ado aqaranwe ada dunwaye kita ti hafs filande baka aasm catibi kilenwa 1997 sine a taquntenwa saudia
kafu nde tarixi: 2014-12-03
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/792850
hi jonginto tayi ( 1 )
Go to the Top