Msahafu ulio somwa na msomaji Yusuf bin Nuhu Ahmad kwa Riwaya ya Shuuba kutoka kwa Aaswim

Qurani Tukufu Kadi ya maelezo ya watu wote
Anuwani: Msahafu ulio somwa na msomaji Yusuf bin Nuhu Ahmad kwa Riwaya ya Shuuba kutoka kwa Aaswim
Maelezo kwa ufupi.: Msahafu ulio somwa na msomaji Yusuf bin Nuhu Ahmad kwa Riwaya ya Shuuba kutoka kwa Aaswim, ambao unasifa ya hali ya juu kwa ubora wa sauti na ufanisi Mp3 320 kbps.
Tarehe ya kuongezwa: 2014-12-03
kiungo kwa ufupi: http://IslamHouse.com/792704
Viambatanisho ( 113 )
1.
Suratutu Al-Fatiha
1.8 MB
Open: Suratutu Al-Fatiha.mp3
2.
Suratu Al-Baqara
250.2 MB
Open: Suratu Al-Baqara.mp3
3.
Suratu Aal-Imran
144 MB
Open: Suratu Aal-Imran.mp3
4.
Suratu Al-Nisaa
147.8 MB
Open: Suratu Al-Nisaa.mp3
5.
Al-Maaidah
109.8 MB
Open: Al-Maaidah .mp3
6.
Al-An aam
118.6 MB
Open:  Al-An aam.mp3
7.
Al-Anfaal
51 MB
Open: Al-Anfaal.mp3
8.
At-Tawba
95.4 MB
Open: At-Tawba.mp3
9.
Yunus
74.6 MB
Open: Yunus.mp3
10.
Hud
78.7 MB
Open: Hud.mp3
11.
Yusuf
71.1 MB
Open: Yusuf.mp3
12.
Ar-Raad
32.1 MB
Open: Ar-Raad.mp3
13.
Ibrahim
32.2 MB
Open: Ibrahim.mp3
14.
Al-Hijr
27 MB
Open: Al-Hijr.mp3
15.
An-Nahhl
69.5 MB
Open: An-Nahhl.mp3
16.
Al-Israai
60 MB
Open: Al-Israai.mp3
17.
Al-Kahf
57 MB
Open: Al-Kahf.mp3
18.
Maryam
38.7 MB
Open: Maryam.mp3
19.
Taha
47.2 MB
Open: Taha.mp3
20.
Al-Anbiyaa
43.9 MB
Open: Al-Anbiyaa.mp3
21.
Al-Hajj
47.9 MB
Open: Al-Hajj.mp3
22.
Al-Muuminuun
39.3 MB
Open: Al-Muuminuun.mp3
23.
An-Nuur
49.8 MB
Open: An-Nuur.mp3
24.
Al-Furqaan
33.4 MB
Open: Al-Furqaan.mp3
25.
Ash-Shuaraa
48.7 MB
Open: Ash-Shuaraa.mp3
26.
An-Naml
46.7 MB
Open: An-Naml.mp3
27.
Al-Qasas
53.7 MB
Open: Al-Qasas.mp3
28.
Al-Ankabuut
36.8 MB
Open: Al-Ankabuut.mp3
29.
Ar-Rum
34.1 MB
Open: Ar-Rum.mp3
30.
Luqman
20.9 MB
Open: Luqman.mp3
31.
As-Sajdah
15 MB
Open: As-Sajdah.mp3
32.
Al-Ahzab
50.5 MB
Open: Al-Ahzab.mp3
33.
Sabaa
34.5 MB
Open: Sabaa.mp3
34.
Faatir
29.3 MB
Open: Faatir.mp3
35.
Yaasin
27.9 MB
Open: Yaasin.mp3
36.
As-Swafat
34.8 MB
Open: As-Swafat.mp3
37.
Swaad
27.2 MB
Open: Swaad.mp3
38.
Az-Zumar
44.7 MB
Open: Az-Zumar.mp3
39.
Ghafir
45 MB
Open: Ghafir.mp3
40.
Fusilat
31.1 MB
Open: Fusilat.mp3
41.
Ash-Shuura
32 MB
Open: Ash-Shuura.mp3
42.
Az-Zukhruf
31.3 MB
Open: Az-Zukhruf.mp3
43.
Ad-Dukhan
13.3 MB
Open: Ad-Dukhan.mp3
44.
Al-Jaathiya
17.8 MB
Open: Al-Jaathiya.mp3
45.
Al-Ahqaaf
25 MB
Open: Al-Ahqaaf.mp3
46.
Muhammad
25 MB
Open: Muhammad.mp3
47.
Al-Fat-hi
20 MB
Open: Al-Fat-hi.mp3
48.
Al-Hujuraat
13.3 MB
Open: Al-Hujuraat.mp3
49.
Qaf
13.7 MB
Open: Qaf.mp3
50.
Adh-Dhaariyaat
13.2 MB
Open: Adh-Dhaariyaat.mp3
51.
At-Tuur
11.6 MB
Open: At-Tuur.mp3
52.
An-Najm
13.3 MB
Open: An-Najm.mp3
53.
Al-Qamar
13.2 MB
Open: Al-Qamar.mp3
54.
Ar-Rahman
16 MB
Open: Ar-Rahman.mp3
55.
Al-Waaqiah
16.1 MB
Open: Al-Waaqiah.mp3
56.
Al-Hadiid
20.8 MB
Open: Al-Hadiid.mp3
57.
Al-Mujaadalah
16.8 MB
Open: Al-Mujaadalah.mp3
58.
Al-Hashri
16.2 MB
Open: Al-Hashri.mp3
59.
Al-Mumtahinah
13.3 MB
Open: Al-Mumtahinah.mp3
60.
As-Swaf
8.1 MB
Open: As-Swaf.mp3
61.
Al-Jumua
7.7 MB
Open: Al-Jumua.mp3
62.
Al-Munafiquun
7.8 MB
Open: Al-Munafiquun.mp3
63.
At-Taghaabun
9.6 MB
Open: At-Taghaabun.mp3
64.
At-Twalaaq
11.5 MB
Open: At-Twalaaq.mp3
65.
At-Tahriim
10.1 MB
Open: At-Tahriim.mp3
66.
Al-Mulku
11.8 MB
Open: Al-Mulku.mp3
67.
Al-Qalam
11.2 MB
Open: Al-Qalam.mp3
68.
Al-Haaqah
10 MB
Open: Al-Haaqah.mp3
69.
Al-Maarij
8.1 MB
Open: Al-Maarij.mp3
70.
Nuuh
8.4 MB
Open: Nuuh.mp3
71.
Al-Jinn
9.7 MB
Open: Al-Jinn.mp3
72.
Al-Muzammil
7.1 MB
Open: Al-Muzammil.mp3
73.
Al-Mudathir
9.4 MB
Open: Al-Mudathir.mp3
74.
Al-Qiyamah
6 MB
Open: Al-Qiyamah.mp3
75.
Al-Insaan
9.1 MB
Open: Al-Insaan.mp3
76.
Al-Mursalaat
7.5 MB
Open: Al-Mursalaat.mp3
77.
An-Nabai
7.1 MB
Open: An-Nabai.mp3
78.
Al-Naziaat
6.6 MB
Open: Al-Naziaat.mp3
79.
A’basa
5.4 MB
Open: A’basa.mp3
80.
At-Takwiir
3.7 MB
Open: At-Takwiir.mp3
81.
Al-Infitwar
3 MB
Open: Al-Infitwar.mp3
82.
Al-Mutwaf-Fifiin
6.3 MB
Open: Al-Mutwaf-Fifiin.mp3
83.
Al-Inshiqaaq
3.8 MB
Open: Al-Inshiqaaq.mp3
84.
Al-Buruuj
5 MB
Open: Al-Buruuj.mp3
85.
At-Twaariq
3 MB
Open: At-Twaariq.mp3
86.
Al-A’laa
3.1 MB
Open: Al-A’laa.mp3
87.
Al-Ghaashiyah
4 MB
Open: Al-Ghaashiyah.mp3
88.
Al-Fajr
5.7 MB
Open: Al-Fajr.mp3
89.
Al-Balad
3.2 MB
Open: Al-Balad.mp3
90.
Ash-Shams
2.4 MB
Open: Ash-Shams.mp3
91.
Al-Layl
3 MB
Open: Al-Layl.mp3
92.
Adh-Dhuhaa
1.8 MB
Open: Adh-Dhuhaa.mp3
93.
Ash-Sharh
1.1 MB
Open: Ash-Sharh.mp3
94.
At-Tyn
1.4 MB
Open: At-Tyn.mp3
95.
Al-Alaq
2.6 MB
Open: Al-Alaq.mp3
96.
Al-Qadr
1.2 MB
Open: Al-Qadr.mp3
97.
Al-Bayyinah
3.6 MB
Open: Al-Bayyinah.mp3
98.
Az-Zilzal
1.5 MB
Open: Az-Zilzal.mp3
99.
Al-Aadiyaat
1.8 MB
Open: Al-Aadiyaat.mp3
100.
Al-Qaariah
1.6 MB
Open: Al-Qaariah.mp3
101.
At-Takaathur
1.3 MB
Open: At-Takaathur.mp3
102.
Al-Asri
765.3 KB
Open: Al-Asri.mp3
103.
Al-Humazah
1.4 MB
Open: Al-Humazah.mp3
104.
Al-Fiil
1006.2 KB
Open: Al-Fiil.mp3
105.
Quraish
1004.2 KB
Open: Quraish.mp3
106.
Al-Maaun
1.2 MB
Open: Al-Maaun.mp3
107.
Al-Kawthar
593 KB
Open: Al-Kawthar.mp3
108.
Al-Kaafirun
1.3 MB
Open: Al-Kaafirun.mp3
109.
An-Nsr
906.4 KB
Open: An-Nsr.mp3
110.
Al-Masad
1 MB
Open: Al-Masad.mp3
111.
Al-Ikhlas
587 KB
Open: Al-Ikhlas.mp3
112.
Al-Falaq
888.1 KB
Open: Al-Falaq.mp3
113.
An-Naas
1.5 MB
Open: An-Naas.mp3
Angalia ( 1 )
Go to the Top