Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 1: Tẩy Rửa

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 1: Tẩy Rửa
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Nhóm học giả Islam
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 1: Tẩy Rửa: Quyển sách phân tích những mục sau:
1- Phần Một: Về giáo lý tẩy rửa & thể loại nước
2- Phần Hai: Về vật dụng ăn uống
3- Phần Ba: Về cung cách đi vệ sinh
4- Phần Bốn: Về Siwaak và Sunan Fit-rah
5- Phần Năm: Về Wudu
6- Phần Sáu: Về việc chùi lên giầy lót, khăn quấn đầu và lên vải băng hoặc nẹp bó vết thương
7- Phần Bảy: Về tắm Junub
8- Phần Tám: Về Tayammum
Thêm vào ngày: 2014-11-28
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/790036
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Chương Tẩy Rửa
1.7 MB
: Chương Tẩy Rửa.pdf
2.
Chương Tẩy Rửa
7.5 MB
: Chương Tẩy Rửa.doc
Xem thêm ( 7 )
Go to the Top