ഇസ്ലാം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇസ്ലാം
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: മുഹമ്മദ് ഇബ്”റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഈ പരിഭാഷയില്‍ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍, ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍, ഇഹ്സാന്‍ എന്നിവയും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-10
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/78921
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
伊斯兰
307.5 KB
: 伊斯兰.pdf
2.
伊斯兰
2.6 MB
: 伊斯兰.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

伊斯兰

F-人类只有凭着伊斯兰才能获得今后两世的幸福,人类需要伊斯兰比他们对饮食与空气更为需要,每个人都迫切地需要这项法律;它是在两种活动之间:获得利益的活动与消除灾难的活动。伊斯兰是阐明益与害的光明。

F-伊斯兰的信仰有三个等级:

伊斯兰(顺从)、伊玛尼(坚信)和伊哈萨尼(完善),每个等级都有其各自的要素。

F-伊斯兰、伊玛尼和伊哈萨尼之间的区别:

当伊斯兰与伊玛尼连在一起时,伊斯兰指的是外在的工作,即伊斯兰的五大要素(念、礼、斋、课、朝),伊玛尼指的是内在的工作,即伊玛尼的六大要素(信仰真主、信天使、信使者、信经典、信后世、信前定)。如果它俩中的某一个单独出现时,则包含了两者含义和裁决。

F-伊哈萨尼的范畴比伊玛尼的范畴广,伊玛尼的范畴比伊斯兰的范畴广,就其信仰者本身来说完善最广泛,因为它包含了伊玛尼,仆人只有在达到坚信之后才能达到完善的等级;就其信仰者本人来说完善更为特殊,因为完善者属于坚信者中的一部分,所有的完善者都属于信士,但所有的信士不一定都是完善者。

F-就其信仰者本身来说伊玛尼比伊斯兰更广泛,因为它包含着伊斯兰,仆人只有在完全实现顺从之后才能达到坚信的等级,就其信仰者本人来说伊玛尼更为特殊,因为坚信者属于顺从者中的一部分,所有的坚信者都属于顺从者,但所有的顺从者并不一定都是坚信者。

F-伊斯兰的含义:

伊斯兰就是完全地归顺真主,认主独一,服从他,远离举伴主与举伴者。谁完全地服从独一无二的真主,谁就是穆斯林;谁归顺真主,又皈依其他的,谁就是举伴者,谁没有归顺真主,谁就是自满的否认者。

伊斯兰的要素

F-伊斯兰的要素是五项:

阿布杜拉·本·欧麦尔(愿主喜悦他俩)的传述,他说:“主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:‘伊斯兰是被建立在五项基础之上的,作证:除真主之外,绝无真正应受崇拜者;穆罕默德是真主的使者;力行拜功,交纳天课,封赖麦丹月的斋,朝觐天房’。[①][①]《布哈里圣训集》第8段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第16

 
പരിഭാഷകള് ( 1 )
വീണ്ടും കാണുക ( 1 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 19 )
Go to the Top