අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ අසත්ය විවේචන-මිත්යාරව හා යථාර්ථය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ අසත්ය විවේචන-මිත්යාරව හා යථාර්ථය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් මන්සූර් දහ්ලාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
ප්‍රකාශකයා: ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාමය සාහසික හා දරුණු දහමක් ලෙස හුවා දැක්වීම අරමුණු කොට ගෙන අල් කුර්ආන් වැකි හා මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ගේ වදන් හා පිළිවෙත් විකෘති කොට විවිධ මාධ්යදයන් මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම වර්තමාන කාල වකවානුවේ දකිමු. මෙම වෛරී හා ද්වේෂ සහගත අසත්යරය ප්රාචාරයේ පිය වරුන් ලෙස දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු බිහි කරන ලද ඊශ්රානයලය හා එහි ප්ර චාරක ක්රිධයාවන් මුල් වී ඇති බව පෙනෙන්න ට ඇත. ඔවුන් ගේ අසත්යර චෝදනාවන් ට මෙලෙස පිළිතුරු දෙමු.
එකතු කළ දිනය: 2014-11-20
Short Link: http://IslamHouse.com/779170
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
ඇමුණුම ( 2 )
1.
අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ අසත්ය විවේචන-මිත්යාරව හා යථාර්ථය
529.1 KB
Open: අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ අසත්ය  විවේචන-මිත්යාරව හා යථාර්ථය.pdf
2.
අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ අසත්ය විවේචන-මිත්යාරව හා යථාර්ථය
4.3 MB
Open: අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ අසත්ය  විවේචන-මිත්යාරව හා යථාර්ථය.doc
Go to the Top