മരണം-ജിന്നുകളിലും മലക്കുകളിലും

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മരണം-ജിന്നുകളിലും മലക്കുകളിലും
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
മുഫ്‌തി: ഉമ്മുല്‍ഖുറാ സര്‍വകലാശാല,മക്ക
പരിശോധകര്‍: അബൂ ഹംസത്തുല്‍ ജര്‍മ്മനി
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: മരണം-ജിന്നുകളിലും മലക്കുകളിലും.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-03-01
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/77566
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Les Djinns et les Anges meurent-ils ?
617.5 KB
: Les Djinns et les Anges meurent-ils ?.doc
2.
Les Djinns et les Anges meurent-ils ?
142 KB
: Les Djinns et les Anges meurent-ils ?.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Au nom d’Allah, l’Infiniment Miséricordieux, le Très miséricordieux

 

Les Djinns et les Anges meurent-ils ?

Le comité permanent [des savants] de l'Ifta

 

Question : Les élèves me posent des questions embarrassantes auxquelles je ne trouve pas de réponses satisfaisantes. Parmi ces questions : les djinns meurent-ils comme les humains et sont-ils ensevelis ? Et est-ce qu’ils sont compris dans la parole du prophète – qu’Allah prie sur lui et le salue - : « la durée moyenne de vie de ma communauté est comprise entre soixante et soixante-dix ans… » [1]

Réponse : Les djinns meurent comme les humains, la parole suivante d’Allah étant générale : « Toute âme goûtera la mort » s3 v85.

Quant à l’estimation de leur durée de vie, ce qui apparaît est que le hadith cité les englobe. Car ils font partie de l’ensemble de la communauté dans la globalité du message de Muhammad – qu’Allah prie sur lui et le salue -. Allah dit :

« Rappelle-toi) lorsque Nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent [à sa lecture] ils dirent : ‹Ecoutez attentivement›... Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent : ‹Ô notre peuple ! Nous venons d'entendre un Livre qui a été révélé après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple ! Répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il [Allah] vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne saura échapper au pouvoir [d'Allah] sur terre. Et il n'aura pas de protecteurs en dehors de Lui. Ceux - là sont dans un égarement évident. » s46 v29-32

Et la parole d’Allah :

« Dis : ‹Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent : ‹Nous avons certes entendu une Lecture [le Coran] merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » s72 v1-2

Et la réussite  vient d’Allah. Que la prière et le salut d’Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.

[1] At-Tirmidhi (2335, 3550), Ibn Mâjah (4236), Al Qadâ’i dans son Musnad (252), Al Hâkim (2/427), Al Khatîb (6/397) et (12/42).

Question : Donnez-nous une fatwa sur les anges chargés d’inscrire les œuvres des gens pendant leur vie, qui sont Raqîb et ‘Atîd : quand la personne meurt, est-ce que les deux anges chargés d’elle meurent aussi ? Quelle est leur destination après sa mort ?

Réponse : L’état des anges et leur sort font partie des choses de l’invisible que nous ne pouvons connaître que par ce qui nous a été rapporté. Il n’est pas parvenu des textes indiquant la mort de ceux qui inscrivent les bonnes et mauvaises actions, ni sur le fait qu’ils restent en vie, ni sur leur destination. Cela revient à Allah et ne fait pas partie des choses auxquelles nous avons été chargé de croire. Et il n’y a pas d’œuvres qui s’y rattachent. Celui qui questionne sur cela entre dans ce qui ne le concerne pas. C’est pour cela que nous conseillons la personne qui questionne de ne pas entrer dans ce qui ne le préoccupe pas. Qu’il dépense ses efforts dans des questions le concernant lui et les musulmans dans ce qui est profitable pour leur religion et leur vie.

Et la réussite vient d’Allah. Que la prière et le salut d’Allah soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.

Source : Fatawa Al-Lajnat id-Da'imah, n°3534 et 41, vol.2/p184-186.

Traducteur : Abû Bilâl Al-Jazâ-iri

 

Le bureau de prêche de Rabwah (Ryadh)

old.islamhouse.com

 

L’islam à la portée de tous !

 

 

അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 6 )
Go to the Top