പാശ്ചാതാപത്തിനു ശേഷം വേറെ തെറ്റ് ചെയ്താല്‍

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പാശ്ചാതാപത്തിനു ശേഷം വേറെ തെറ്റ് ചെയ്താല്‍
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
പരിശോധകര്‍: മുഹമ്മദ് ബസ്വീര്‍ ദാഗിസ്ഥാനി
സംക്ഷിപ്തം: പാശ്ചാതാപത്തിനു ശേഷം വേറെ തെറ്റ് ചെയ്താല്‍ ഉള്ള വിധിയെ കുറിച്ച് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് വിവരിക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-20
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74918
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Является ли покаяние за грех правильным, если я привержен к другому греху?
74.8 KB
: Является ли покаяние за грех правильным, если я привержен к другому греху?.pdf
2.
Является ли покаяние за грех правильным, если я привержен к другому греху?
568.5 KB
: Является ли покаяние за грех правильным, если я привержен к другому греху?.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Вопрос: Является ли покаяние за грех правильным, если я привержен к другому греху?

Ответ: Покаяние является верным, даже если ты привержен к другому греху, но в том случае, если он не является разновидностью первого греха и не связан с ним. Например, если человек, зарабатывающий на процентах (риба) и пьющий вино, покаялся за “риба” и не покаялся в употреблении вина, то его покаяние за “риба” остаётся в силе, и наоборот. Если же он покаялся за “риба” посредством наценки, но продолжает зарабатывать на процентах посредством отсрочки, то его покаяние не принимается. Не принимается и покаяние того, кто покаялся в употреблении гашиша, но продолжает пить вино, или наоборот, кто покаялся в совершении прелюбодеяния с одной женщиной, но продолжает грешить с другой.

Подобные покаяния не имеют силы, и более того, эти люди перешли от одного греха к другому.[1]


[1] Один из наших праведных предшественников сказал: “Ни темнота лица, ни недостаток денег не являются проклятием, проклятием является лишь такое положение, когда стоит тебе прекратить совершать какой-нибудь грех, как ты неизбежно совершаешь такой же или худший”. (См. “Наставление верующим”550).

Go to the Top