ഫത്’വകളുടെ ഓഡിയോ

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഫത്’വകളുടെ ഓഡിയോ
ഭാഷ: ബോസ്നിയന്‍
പ്രഭാഷകന്‍: സ്വഫൂത്ത് കൂഡോസ്ഫീതസ്
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ഇസ്ലാമിക വിധികള്‍ വ്യക്തമാക്കു
ന്ന ഓഡിയോ ഫത്’വകള്‍.


ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-20
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74915
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ബോസ്നിയന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 38 )
1.
Propis sehvi sedžde
1.2 MB
: Propis sehvi sedžde.mp3
2.
Broj rekata teravih namaza
3.8 MB
: Broj rekata teravih namaza.mp3
3.
Broj rekata vitr namaza
737.3 KB
: Broj rekata vitr namaza.mp3
4.
Da li Buharijeva zbirka sadrži apokrifnih hadisa?
2.1 MB
: Da li Buharijeva zbirka sadrži apokrifnih hadisa?.mp3
5.
Da li je dozvoljeno klanjati za onim ko čini djela kufra?
756.5 KB
: Da li je dozvoljeno klanjati za onim ko čini djela kufra?.mp3
6.
Da li je dozvoljeno lijepiti cirkon na zub?
963.8 KB
: Da li je dozvoljeno lijepiti cirkon na zub?.mp3
7.
Da li je dozvoljeno muslimanu da oženi kršćanku?
1.9 MB
: Da li je dozvoljeno muslimanu da oženi kršćanku?.mp3
8.
Da li je dozvoljeno provociranje?
1.5 MB
: Da li je dozvoljeno provociranje?.mp3
9.
Da li je dozvoljeno uzeti tejemum zbog stida
1.4 MB
: Da li je dozvoljeno uzeti tejemum zbog stida.mp3
10.
Da li je gusul potpun ako je kosa ofarbana
433.6 KB
: Da li je gusul potpun ako  je kosa ofarbana.mp3
11.
Da li su dajdžići i amidžići mahremi?
2.6 MB
: Da li su dajdžići i amidžići mahremi?.mp3
12.
Hadis sa više rivajeta
2.6 MB
: Hadis sa više rivajeta.mp3
13.
Ispravnost govora šejh u Islamu
2 MB
: Ispravnost govora šejh u Islamu.mp3
14.
Kada žena treba da se pokrije?
2 MB
: Kada žena treba da se pokrije?.mp3
15.
Kako se čini sedžda tilaveta?
757.6 KB
: Kako se čini sedžda tilaveta?.mp3
16.
Kako se sačuvati šejtanskih vesvesa?
1.3 MB
: Kako se sačuvati šejtanskih vesvesa?.mp3
17.
Koliko je ljudi potrebno da bi džuma bila ispravna?
490.6 KB
: Koliko je ljudi potrebno da bi džuma bila ispravna?.mp3
18.
Otklanjanje straha i ružnih misli
1.1 MB
: Otklanjanje straha i ružnih misli.mp3
19.
Pokrivanje stopala kod žene
1.3 MB
: Pokrivanje stopala kod žene.mp3
20.
Propis džamija
1.9 MB
: Propis džamija.mp3
21.
Propis džunupa kada se nema tople vode
1.1 MB
: Propis džunupa kada se nema tople vode.mp3
22.
Propis korištenja kože od životinje koju je zabranjeno jesti
1.2 MB
: Propis korištenja kože od životinje koju je zabranjeno jesti.mp3
23.
Propis kupanja od džunupluka
921.7 KB
: Propis kupanja od džunupluka.mp3
24.
Propis namaza ako se klanja kao što šije klanjaju
1.1 MB
: Propis namaza ako se klanja kao što šije klanjaju.mp3
25.
Propis posjedovanja muzičkih instumenata
1.7 MB
: Propis posjedovanja muzičkih instumenata.mp3
26.
Propis selama
1.5 MB
: Propis selama.mp3
27.
Propis stavljanja stolice u džamijama
1.8 MB
: Propis stavljanja stolice u džamijama.mp3
28.
Propis sunneta prije podnevskog farza
1 MB
: Propis sunneta prije podnevskog farza.mp3
29.
Propis tespiha
2.7 MB
: Propis tespiha.mp3
30.
Spriječava li tinta ispravnost kupanja?
778.1 KB
: Spriječava li tinta ispravnost kupanja?.mp3
31.
Šta je to lijepa novotarija?
2.1 MB
: Šta je to lijepa novotarija?.mp3
32.
Šta znači riječ Mi u Kur’anu?
1.1 MB
: Šta znači riječ Mi u Kur’anu?.mp3
33.
Treba li se uzimati abdest za svaki namaz?
1.3 MB
: Treba li se uzimati abdest za svaki namaz?.mp3
34.
Upozoravanje žena za oblačenje
1.4 MB
: Upozoravanje žena za oblačenje.mp3
35.
Uzimanje tejemuma od zid koji je okrečen
634.4 KB
: Uzimanje tejemuma od zid koji je okrečen.mp3
36.
Vjerodostojnost hadisa o vrijednosti sure Hašr
465.9 KB
: Vjerodostojnost hadisa o vrijednosti sure Hašr.mp3
37.
Zapošljavanje u današnje vrijeme
502.2 KB
: Zapošljavanje u današnje vrijeme.mp3
38.
Ženidba sa ženom koja ima djecu iz prethodnog braka
827.9 KB
: Ženidba sa ženom koja ima djecu iz prethodnog braka.mp3
Go to the Top