ആശൂറാഇലെ അലങ്കാര പ്രകടനം

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ആശൂറാഇലെ അലങ്കാര പ്രകടനം
ഭാഷ: റഷ്യന്‍
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌
പരിശോധകര്‍: അബൂ അബ്ദു റഹ്’മാന്‍ ദാഗിസ്താനി
പ്രസാധകര്‍: www.islam-qa.com - ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: പ്രസ്തുഅത ദിനത്തില്‍ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജിദ് നല്‍കിയ മറുപടി.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-20
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74876
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: റഷ്യന്‍ - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
Постановление Шариата о ношении украшений в день Ашура
94.4 KB
: Постановление Шариата о ношении украшений в день Ашура.pdf
2.
Постановление Шариата о ношении украшений в день Ашура
636 KB
: Постановление Шариата о ношении украшений в день Ашура.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Вопрос: "Я студентка женского колледжа. Среди нас обучается огромное количество шииток. В настоящее время они носят черную одежду по случаю дня Ашуры. Разрешается ли нам в ответ носить яркие цвета и дополнительные украшения с целью досадить им? Разрешается ли злословить и произносить “дуа” против них, зная, что они питают ненависть к нам? Я видела, как одна из них, нося амулет с таинственными словами, держала в руке трость, которую она направила на одну из студенток. Мне самой это навредило и я все еще страдаю".

Ответ:

Хвала Аллаху.

Не разрешается носить яркую одежду или что-либо еще из украшений в день Ашуры, ибо люди невежественные и с предвзятым мнением могут неправильно понять, будто бы приверженцы Сунны рады смерти Хусейна ибн Али (да будет доволен им Аллах). Упаси Аллах, чтобы произошло подобное с одобрения приверженцев Сунны.
Что же касается ответных действий, т.е. злословия, произнесения “дуа” против них и других поступков, порожденных ненавистью, то все они не принесут какой-либо пользы. Что следует предпринять, так это приложить усилия в деле призыва их (к Исламу), попытаться оказать влияние на них и способствовать их исправлению. И если кому-то трудно справиться с поставленной задачей, то ему следует отказаться от этого и предоставить поле действия тем, кто способен справиться с ней. И не следует предпринимать ничего, что могло бы привести к препятствиям в деле призыва.

Шейх уль-Ислам Ибн Теймийа (да смилуется над ним Аллах) говорил: «После убийства Аль-Хусейна (да будет доволен им Аллах) шайтан стал распространять среди людей два вида новшества: первое – скорбь и причитание в день Ашуры, сопровождающееся воплями, плачем, битьем себя по лицу, распеванием грустных анашидoв (وإنشاد المراثى -) второе – радость и ликование…» Таким образом, одни, выражая печаль, а другие – радость, стали находить удовольствие в подведении глаз сурьмой, принятии душа, трате денег на домочадцев и приготовлении необычных блюд в день Ашуры. Однако всякое новшество ведет к заблуждению, и ни один из имамов четырех мазхабов не одобрил совершения этих вещей". «Минхадж аль-Сунна» («Путь Сунны») 4/554-556.

Шейх Мухаммад Салих аль-Мунаджид

Go to the Top