യൂനിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: യൂനിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള ഇസ്ലാമിക ശിക്ഷണം
ഭാഷ: ചൈന
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74296
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
穆斯林新大学生入学教育
267.5 KB
: 穆斯林新大学生入学教育.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

回达强

(一)

知感真主,经过黑色的七月,终圆我们的大学梦。大学是我们人生关键的一站,在这里,作为一个穆斯林的大学生,我们需要继续培植信仰,需要努力学习,以便更好地敬畏真主,服务穆斯林的事业,有益芸芸众生。

和高中相比,大学几乎是个迥异的世界。这里的不同,不仅是比高中校园的面积大,人数多,尤其表现以下几个方面:大学的教师可能不在乎我们是否听他的课,他不会说:“把这个从黑板上抄到你们的练习本上去。”课堂上人很多,我们不能够期待别人的特别注意。中学常常强调行为的一致性,如统一的校服,统一的作息时间;大学几乎相反,在某种程度上,不同是大学的特点,在一定范围内,我们可以做我们喜欢的事情,其他人不会在乎我们在做什么。因为面临考试的压力,单调的学习是高中生活的主旋律;而大学是丰富多彩的,我们可以参加很多活动,如去健身,去参加各种协会,也可以去歌舞厅、影视厅、游戏厅等。

在这样适宜、自由又充满形形色色诱惑的环境下,作为一个穆斯林学生,如何在伊斯兰的光辉下生活、学习就显得十分重要。因为,由于受私欲的影响,我们喜欢的不一定就是对我们有益的,我们不喜欢的不一定就是对我们有害的。一个大学生如果不能够把握自己,我们可能就在这样的适宜中消磨掉了宝贵的大学时光,浪费了父母来之不易的钱财,甚至染上恶习、背离信仰,做出终生后悔的事情。

(二)

对于一个有责任感的穆斯林青年而言,大学不是我们单纯追求个人幸福的场所,而是出征前的讲武堂。因为真主在《古兰》中启示我们一部分人出征,一部分人专攻教义。

在今天,固然有巴勒斯坦这样战火纷飞生死相搏的土地,需要我们捍卫尊严,谋取自由,争得公正。但更多的是在教育、科技、文化、经济等领域——这些没有硝烟,但一样关系穆斯林荣辱与存亡的战场上,需要我们迎难而上。而我们如果想在这些领域能够摆脱落后局面,并永居前列的话,我们应该思考如何掌握并运用科学文化知识——这同样是来自真主的知识。作为副科,这些知识的掌握与运用对于某一个信仰者来说也许不一定重要,但对于穆斯林的群体而言绝对是不可或缺的。我们青年人有责任完成这一主命。

是的,如果我们经济上仍旧靠原料和初级产品的出口来支撑,凭倒买倒卖来获利,科技上依旧依赖引进,人才上还只能依赖非穆斯林的专家,文化上依然处于边缘,被视为落后文化的象征,我们没有资格说我们穆斯林民族是最优秀的民族。

作为青年学生,不要满足于穆斯林民族内部目前所获得的,伊斯兰是普世性的宗教,穆斯林面对的是这个世界;作为青年学生,只拥有一时的热情,一时的兴奋是不能改变民族至今还落后的面貌;不要孤单前行,我们应该叫上我们同道,让我们同劝勉共进步。

(三)

时间的安排合理对我们取得成功是关键的。

 真主创造了白昼供我们学习、工作,创造了黑夜让我们安眠;安排了与之倾诉的时间以便我们在繁忙的间隙得到心灵的净化,找到依靠的安全。

 虔诚地完成功修是必须的。功修是主的约束,但如果我们不接受真主的约束,我们怎么称为穆斯林?我们为自己的功修没有履行,找出各种借口进行开脱,其实大多只是由于懒惰而非其他。要知道,这些借口在未来的世界审问中是不成立的。真主让我们按时记念他,并为我们信仰实践提供了各种方便的途径,我们要做的只应该是,在当前的条件下,选择最好的方式敬畏真主。

 认真学好每门功课是必须的。玩忽学业、浪费时间的学生,在考试的时候必将会尝到自己行为的恶果。这种玩忽学业是对自己的不负责,这种年华的虚度是对真主恩典的背叛。作为青年学生,我们应该充分地利用真主赐予的时间。努力学习,勤奋钻研。只有这样我们才可能获得真主的喜悦,只有这样我们才能获得真主的襄助。"为主而学等于敬畏,求知等于拜主,探讨等于赞主,深研等于圣战"。(圣训)

认真安排好休息、娱乐、锻炼是必须的。保证我们的睡眠,以便更好地学习。安排好我们的娱乐,不要靠近歌舞厅、酒吧这些非法的场所。这些低级的娱乐可以缓解你一时的空虚,但不能使你获得充实的生活。安排好体育锻炼的时间,穆圣()曾经教导我们要进行射箭、游泳、骑马等锻炼,而且要求这种锻炼是要始而贯之的,因为身体是今后两世的川资。

让我们安排好自己的时间。祈求真主让我们的时时刻刻都是美好的,让我们的一切时间都包含福利。

(四)

 大学是开放的世界,作为信仰者,我们没有必要对自己的信仰遮遮掩掩。

 我知道有些穆斯林大学生对他们的信仰是讳莫如深的。考虑到传媒对伊斯兰的歪曲和误导,这种掩藏在一定程度上是可以理解的,但如果我们都采用这种方式的话,我们可能永远不被别人理解。我们有必要告诉他们伊斯兰不是这样,穆斯林不是他们想象的那样。

 其实,在大学里,让别人了解伊斯兰究竟是什么并不困难,大学生的头脑是开放的,他们乐于接受别人的不同。当我们告诉同学们我们的禁忌、我们的规范、我们的生活的时候,得到的常常是理解和尊重。我不止听一个同学说过,他们在礼拜时候,别人都保持安静以免打扰他,在某些时候还提醒他们履行功修呢。

 表露我们的信仰是有好处的。首先,是对其他穆斯林的支持,他不会觉得自己在大学校园里是形只影单的,当他看到穆斯林的兄弟姐妹作为一个穆斯林是那样自信和骄傲的时候,肯定会增强他们的信心。另外,我们也会因为我们信仰的表露,而得到来自同一信仰者的关心和帮助。此外,非穆斯林看到穆斯林,也会激发他们的好奇,引发他们的兴趣,还可能为他们开启了一条通向真主的道路。

除了展示先民们骄人的成就,伊斯兰教的信条外,我们还要有实际行动的表现——信仰的虔诚、行为的优雅、品质的高尚,真主说:“你们说而不做,在真主看来确是可恨的。”(61:3)唯有如此,他们才能相信。

应该记住,我们应该努力让别人通过阅读我们,了解伊斯兰。因此,我们在某种程度上,我们在公众面前的一举一动不仅代表着我们自己,也代表着穆斯林的整体形象,反映着伊斯兰。我们应当展示穆斯林的优良品行,如诚实、真挚、可靠、内清外洁,礼貌等。当他们看到我们的这些特征的时候,他们不仅认为这是我们个人的操守,也会明白这些都来自真理宗教的熏陶和规范。他们必然会对穆斯林、伊斯兰重新认识。

(五)

 尽快融入穆斯林的队伍是非常重要的。

 知感真主赐给我们合法、佳美的饮食;知感真主在几乎每一个大学安排一个或大或小的清真食堂。在茫茫人群找到认同是困难的,但在这里是这么容易发现这么多的兄弟姐妹。集体吃饭中真的有吉庆。感谢真主,我们同别人感受老师、老乡等关心的时候,我们往往还得到来自信仰者群体的帮助。伊斯兰倡导无论认识与否,都应该道安的。作为新生,不要拘谨,显示谦恭,这样我们就能够结识很多穆斯林兄弟姐妹,不再孤独地生活。

 参加穆斯林的集体活动是必要。斋月的集体封斋、尔德的会礼、穆斯林群体的公益活动等能够参加还是要参加的,因为这表明我们对穆斯林群体的向心力。在这样的群体中我们可以体会兄弟的情谊,可以互相学习,共同促进。须知,穆圣教导我们,离开集体一寸就已经失去正教的黏着力了。

(六)

 穆斯林曾经有着辉煌的历史,也遭逢着今日的尴尬。穆斯林复兴的重任是每一个人的职责,更是今日大学生的历史使命。伊斯兰复兴的希望,在我们学生身上。难道这种任务我们要交给非穆斯林吗?交给垂垂老矣的信士们吗?交给未成年的孩子吗?真主选择了我们走进大学,也就交给我们复兴伊斯兰的使命。

 作为学生,我们有责任说,我们不能让辉煌和荣耀只停留在历史的长河中了,不能让美好明天只存在于向真主的祈求里了。

 作为新生,新生活刚刚开始,我们有条件规划自己,思考如何塑造自己,并为之努力,坚实走好我们的每一个脚步。安排好大学四年的生活,看护好我们的信仰,努力学习,奋发图强。应该知道,作为穆斯林,我们的身上肩负着真主代治的职责。这个职责天、地、山岳都不敢承担,而穆斯林已经和真主相约。我们有责任履践对真主的约言,通过我们的努力,通过我们的奋斗,通过我们子孙后代不懈的拼搏,因沙真主,重登独执牛耳的地位。让顺从真主者主导社会,主导人类。是的,在物质、经济、文化、心灵的建设方面都不能有穆斯林的缺席,应该有伊斯兰的正确指导。

我想,通过一篇短文说清楚穆斯林新生大学生活的方方面面是困难的。在美好的、可以有所作为又充满诱惑的大学生活中,作为穆斯林的新大学生,我们应该牢记,当我们遵循真主经典的教导、踵接圣人的脚步时候,我们就走上了通向真理的坦途,永远不会迷误。

Go to the Top