Dạy Hành Lễ Salah Đúng Sunnah

Phim ảnh Giới thiệu chung
Chủ đề: Dạy Hành Lễ Salah Đúng Sunnah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Giới thiệu sơ lược: Đây là đoạn Video dạy cách hành lễ Salah đúng theo Sunnah Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -, dành cho tín đồ Muslim mới cải đạo sang Islam.
Thêm vào ngày: 2014-11-05
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/735928
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Dạy Hành Lễ Salah Đúng Sunnah
50.4 MB
2.
Dạy Hành Lễ Salah Đúng Sunnah
Go to the Top