a la fondisireyaa kiisoo niŋ neemoo be a ye

siifaa lu konokonofeŋo lu la karoo la walaa baa lu
a juubee koteke ( 6 )
walaadaa lu minnu be dendiŋ ala ( 1 )
Go to the Top