Chìa Khóa Để Hiểu Islam

Audio Giới thiệu chung
Chủ đề: Chìa Khóa Để Hiểu Islam
Ngôn ngữ: Việt Nam
Người thuyết trình: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Chìa Khóa Để Hiểu Islam: Audio là phần ghi âm lại quyển sách giới thiệu về tôn giáo Islam của Tiến sĩ Abdur Rahmaan bin Abdul Karim Asshayhah, nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về tôn giáo đang bị hiểu nhằm nhất trên thế giới.
Thêm vào ngày: 2014-10-27
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/734959
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập) - Afar - Amharic - Tiếng Sri Lanka - Tigrinya - Malayalam - Bồ Đào Nha
Phụ lục trang ( 3 )
1.
Chìa Khóa Để Hiểu Islam (Phần 1)
62.4 MB
: Chìa Khóa Để Hiểu Islam (Phần 1).mp3
2.
Chìa Khóa Để Hiểu Islam (Phần 2)
58.9 MB
: Chìa Khóa Để Hiểu Islam (Phần 2).mp3
3.
Chìa Khóa Để Hiểu Islam (Phần 3)
60.1 MB
: Chìa Khóa Để Hiểu Islam (Phần 3).mp3
Go to the Top